Cha con có cùng nhóm máu không?

Cha con có cùng nhóm máu không?

Cha con có thể có cùng hoặc không cùng nhóm máu với nhau.

Xét trên cơ sở khoa học thì người con đương nhiên được thừa hưởng nhóm máu từ bố mẹ di truyền cho, nhưng nhóm máu không nhất thiết phải giống với bố mẹ vì đó là biểu hiện của kiểu gen. Nhóm máu của con được quyết định dựa vào tính trạng trội hay lặn trong hệ thống nhóm máu ABO.

Trong di truyền học, dựa vào sự kết hợp giữa các gen tương đồng mang tính trội hoặc lặn mà nhóm máu của một người được quy định. Các tổ hợp gen khác nhau khi kết hợp ngẫu nhiên sẽ tạo nên những nhóm máu khác nhau. Do đó nhóm máu của con có giống nhóm máu của bố hay không còn phụ thuộc vào gen quy định nhóm máu đó là trội hay lặn. Hơn nữa, cũng không thể loại trừ khả năng con mang nhóm máu giống mẹ nhưng không giống cha.

Có thể nhìn vào một ví dụ như sau:

Người có nhóm máu A có kiểu gen là AA hoặc AO, nhóm máu B có kiểu gen là BB hoặc BO. Nhưng người có nhóm máu O chỉ có kiểu gen là OO vì nhóm máu A và B trội hơn so với nhóm máu O.

Như vậy, nếu bố mẹ có nhóm máu A và B thì máu của con có thể mang các kiểu gen là AA. BB, AB hoặc O. Điều này giải thích cho lý do tại sao cha và con có thể có hoặc không cùng nhóm máu với nhau.

Bài này đã được đăng trong . Đánh dấu trang liên kết này .