Xét nghiệm ADN bằng mẫu xương có chính xác không?

Xét nghiệm ADN bằng mẫu xương có chính xác không?

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực, xét nghiệm ADN bằng mẫu xương cho kết quả với độ chính xác lên đến hơn 99,9999%, một tỉ lệ hết sức ấn tượng, cho thấy kết quả xét nghiệm ADN bằng mẫu xương gần như chính xác tuyệt đối. Tỉ lệ chính xác trong xét nghiệm ADN cũng tương tự với độ chính xác khi xét nghiệm bằng các mẫu khác.

Đây là phương pháp có độ chính xác nhất so với các phương pháp khác trong việc tìm kiếm thân nhân của liệt sĩ, bởi hài cốt liệt sĩ thường chỉ còn lại phần xương chứa ADN ty thể theo dòng mẹ. Nhờ phân tích mẫu xương còn tồn tại, các chuyên gia có thể giám định ADN của liệt sĩ với ADN ty thể của thân nhân theo dòng ngoại để xác định xem liệu rằng giữa họ có mối quan hệ huyết thống hay không.

Vì độ chính xác cao của xét nghiệm ADN bằng mẫu xương mà kết quả giám định này hoàn toàn được pháp luật công nhận nếu như quá trình giám định được thực hiện bởi cơ sở được cấp phép hoặc có thẩm quyền.

 

Bài này đã được đăng trong . Đánh dấu trang liên kết này .