Xét nghiệm ADN mấy ngày có kết quả?

Xét nghiệm ADN mấy ngày có kết quả?

Thông thường, các trung tâm xét nghiệm ADN trả kết quả trong vòng 2 – 5 ngày. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố mà thời gian trả kết quả có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Đối với một số dịch vụ, trung tâm xét nghiệm có thể trả kết quả sớm nhất trong vòng 4 giờ, và muộn nhất có thể lên tới 7 ngày với những trường hợp xét nghiệm dân sự thông thường, 10 ngày đối với xét nghiệm ADN thai nhi và 30 ngày đối với giám định ADN hài cốt.

Thời gian trên được tính kể từ khi trung tâm nhận được mẫu xét nghiệm cho đến khi thông báo kết quả. Nếu người tham gia xét nghiệm đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại nhà, thời gian trả kết quả có thể chậm hơn vì phải đợi đơn vị chuyển phát gửi đến nơi. Để có kết quả nhanh nhất, bạn nên xét nghiệm ADN bằng nước bọt hoặc bằng mẫu máu.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin, khách hàng hoàn toàn có thể đăng ký nhận kết quả online để được nhận thông tin nhanh nhất.

Bài này đã được đăng trong . Đánh dấu trang liên kết này .